خانه نمایش پروانه جشنواره جشنواره سینمایی

خانه: نمایش پروانه جشنواره جشنواره سینمایی جشنواره جهانی حسین نمازی فیلم آپاندیس

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی تذکر به نمایندگان مجلس راجع به سلفی بازی منتشرشد!

صحن مجلس یا خیابان یا که هر جای دگر/ جایگاهت را بدان تو ای عمو، سلفی نگیر/ با در و دیوار اگر سلفی بگیری عیب نیست/ با “موگرینی” و با “مقصودلو” سلفی نگیر…

تذکر به نمایندگان مجلس راجع به سلفی بازی منتشرشد!

تذکر به نمایندگان مجلس راجع به سلفی بازی منتشرشد!

عبارات مهم : اخبار

صحن مجلس یا خیابان یا که هر جای دگر/ جایگاهت را بدان تو ای عمو، سلفی نگیر/ با در و دیوار اگر سلفی بگیری عیب نیست/ با “موگرینی” و با “مقصودلو” سلفی نگیر…

تذکر به نمایندگان مجلس راجع به سلفی بازی منتشرشد!

به بهانه سلفی گرفتن جنجالی بعضی از نمایندگان مجلس با “موگرینی ” در مراسم تحلیف مدیر جمهور

هر که را دیدی نرو نزدیک او، سلفی نگیر

صحن مجلس یا خیابان یا که هر جای دگر/ جایگاهت را بدان تو ای عمو، سلفی نگیر/ با در و دیوار اگر سلفی بگیری عیب نیست/ با “موگرینی” و با “مقصودلو” سلفی نگیر…

یا درِ گوشی به او چیزی نگو، سلفی نگیر

بالاخص هنگامی که طرف هم خارجی و هم زن است

اینچنین از ما نبر تو آبرو، سلفی نگیر

هر که باشد از جوان و پیر و گمنام و شهیر

هی نگو که بود یارو خنده رو، سلفی نگیر

تذکر به نمایندگان مجلس راجع به سلفی بازی منتشرشد!

کلهء خود را نچرخان، این وَر و آن وَر نپیچ

اینقدر خود را نکن هی پشت و رو، سلفی نگیر

با چنین کاری نَبَر فرهنگ را زیر سوال

صحن مجلس یا خیابان یا که هر جای دگر/ جایگاهت را بدان تو ای عمو، سلفی نگیر/ با در و دیوار اگر سلفی بگیری عیب نیست/ با “موگرینی” و با “مقصودلو” سلفی نگیر…

چون که ما داریم فرهنگِ نکو، سلفی نگیر

صحن مجلس یا خیابان یا که هر جای دگر

جایگاهت را بدان تو ای عمو، سلفی نگیر

تذکر به نمایندگان مجلس راجع به سلفی بازی منتشرشد!

با در و دیوار اگر سلفی بگیری عیب نیست

با “موگرینی” و با “مقصودلو” سلفی نگیر

من نمی دانم که فازت چیست؟ با حرص و ولع

می روی دنبال مردم کو به کو، سلفی نگیر

دوربین گوشی ات را لااقل تنظیم کن!

تا که فِرت و فِرت از زیر گلو سلفی نگیر…!

اخبار سیاسی – خبرانلاین /مجید مرسلی

واژه های کلیدی: اخبار | دیوار | سیاسی | فرهنگ | خیابان | نمایندگان مجلس | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog